Disclaimer

Ondanks dat wij er naar streven om de informatie op deze site zo actueel, volledig en correct mogelijk te houden, is het mogelijk dat er sprake is van onvolkomenheden, onjuistheden of onvolledigheden. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site.

Zijn er zaken die volgens u aandacht behoeven, neemt u dan contact op met de webmaster.

Copyright

Op deze website berust nationaal- en internationaal copyright. Het is derden niet toegestaan het gepresenteerde materiaal te gebruiken, te bewerken, te verspreiden te kopiëren en/ of te vermenigvuldigen zonder daarvoor schriftelijk toestemming te hebben verkregen.

 

Deze site is ontworpen en wordt beheerd door: De op deze site afgebeelde foto's zijn gemaakt door:
Terug