Disclaimer

Joli Cadeaux streeft ernaar de informatie op onze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Joli Cadeaux is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of…